Канал 103 - во живо


Канал 103 - Снимена неделна програма [3][4]

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

Сабота

Недела


Канал 103 на веб


Забелешки

  1. Плеј-листите и снимените 24 часа програма се креираат според mp3 таговите од официјалниот стрим.
  2. Букмаркирајте ја оваа [ .m3u | .xspf ] динамичка плеј-листа во медијска апликација, овозможува on-demand стриминг на последните 24 часа од програмата.
  3. Снимките завршуваат 15 минути по завршувањето на терминот за емисијата.
  4. Ажурирањето на емисиите е веднаш после нивното емитување во живо (снимката од претходната недела автоматски се пребришува).
  5. Програмскиот код и комуникациските протоколи употребени на radio.spodeli.org се 100% слободни.